خانه

برترین مرکز
ارزیابی شنوایی و تعادل

خدمات کلینیک گوش تهران
دکتر محسن احدی
پیشرفته ترین
سمعک های روز دنیا
خدمات کلینیک گوش تهران
ارائه مشاوره و
درمان کم شنوایی و تعادل
خدمات کلینیک گوش تهران
ارائه مشاوره و
جراحی های تخصصی گوش
خدمات کلینیک گوش تهران

سرگیجه

سرگیجه حالتی است که در آن تعادل بدن را از دست می‌دهید و احساس سبکی بیش از حد در ناحیه سر دارید. همچنین چشمانتان سیاهی می‌رود. این حالت گاهی با حالت تهوع و از دست دادن قدرت جسمانی همراه می‌شود

سرگیجه

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی یا ادیومتری نامی است که به تست شنوایی داده می‌شود‌.‌ تست شنوایی سنجی شامل آزمایشات و اندازه گیری‌های مربوط به شنوایی است و امکان ارزیابی عملکرد شنوایی را فراهم می‌کند‌

شنوایی سنجی

سمعک

سمعک وسیله الکترونیکی کوچکی است که به فرد با اختلال شنوایی، امکان می‌دهد صداها را بهتر شنیده و آنچه را که به وضوح گفته می‌شود درک کند و در نتیجه توانایی کلی فرد در برقراری ارتباط را بهبود می‌بخشد.

سمعک

پارگی پرده گوش

پارگی پرده گوش شامل یک پارگی یا سوراخ کوچک تا بزرگ بر روی پرده گوش است. همانطور که گفتیم این غشا وظیفه رساندن امواج صوتی به گوش داخلی را برعهده دارد که در نهایت بعد از یک سری تغییرات در گوش داخلی ما صدا را می‌شنویم. 
پارگی پرده گوش

جراحی گوش

شما باید تصمیم بگیرید که فوائد جراحی گوش منطبق با اهداف شما است و آیا مخاطرات و عوارض احتمالی آن برای شما قابل پذیرش است.تصمیم گیری در این مورد در جلسه مشاوره با جراحان زبردست کلینیک برای شما بسیار آسان تر خواهد شد

جراحی گوش

بیماری منییر

بیماری منییر ناشی از اختلال در گوش داخلی است. گوش داخلی، درونی‌ترین قسمت گوش است و بعد از گوش میانی قرار دارد. برخی از بیماران مبتلا به منییر به اشتباه فکر می‌کنند بیماری‌شان مربوط به گوش میانی است در حالی که چنین نیست .

بیماری منییر

خدمات کلینیک گوش تهران

آزمایشات تخصصی سرگیجه و تعادل
توانبخشی سرگیجه
آنالیزگوش میانی
آنالیز گوش داخلی
آزمایشات پایه و الکتروفیزیولوژیک شنوایی
مدیریت وزوز گوش

چرا کلینیگ گوش تهران را انتخاب کنیم؟

پزشکان کلینیک گوش تهران

خدماتی که توسط کلینیک گوش تهران به بیماران و مراجعین ارائه می‌شود عبارتند از:

1.انجام آزمایشات تخصصی برای تشخیص علت سرگیجه و عدم تعادل
2.اقدامات درمانی برای توانبخشی سرگیجه
3.آنالیزگوش میانی برای تشخیص
4.آنالیز گوش داخلی برای تشخیص
5.آزمایشات تشخیصی پایه و الکتروفیزیولوژیک شنوایی
6.درمان وزوز گوش
7.تجویز و فیتینگ سمعک برای بیماران ناشنوا یا کم شنوا
8.تجویز و فیتینگ تجهیزات حفاظت شنوایی برای بیماران

مشاورهیارزرو نوبت