دکتر ساسان دبیری

معرفی کامل دکتر ساسان دبیری

متخصص گوش و حلق و بینی

سوابق اجرایی دکتر ساسان دبیری

جوایز دکتر ساسان دبیری

 کسب جایزه آموزشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوزدهمین جشنواره ابن سینا (1396)

مقالات منتشر شده دکتر ساسان دبیری