دکتر نسرین یزدانی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

دکترنسرین یزدانی فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۷ هستند ایشان دوره ی تخصص گوش و حلق و بینی را در سال ۱۳۷۹ در بیمارستان امیراعلم دانشگاه تهران آغاز و در سال ۱۳۸۳ به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم  و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شروع به کار کردند ایشان با سابقه ی شانزده سال جراحی گوش و قاعده ی جمجمه به عنوان استاد در بیمارستان امیراعلم و به عنوان متخصصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان خصوصی دی مشغول به فعالیت هستند.

سوابق علمی، اجرایی دکتر نسرین یزدانی در ادامه

سوابق علمی، اجرایی دکتر نسرین یزدانی

از فعالیت های علمی ایشان میتوان چاپ ۵۰ مقاله مرتبط با گوش و قاعده ی جمجمه در نشریات معتبر بین المللی و راهنمایی و مشاوره ی بیش از ۵۰ رساله و پایان نامه را نام برد.

دکتر یزدانی همچنین دارای مدرک فلوشیپ‌گوش ، اتولوژی ، قاعده جمجمه  و مدرک فلوشیپ جراحی سرو گردن از انجمن بین المللی جراحان سروگردن هستند.

دکتر در طی شانزده سال تجربه ی جراحی  بیش از ۹ هزار عمل در حیطه ی گوش و حلق و بینی در کارنامه ی خود دارند.

بیش از ۳۰۰ استناد علمی از مقالات ایشان در زمینه ی گوش و سروگردن انجام شده و دارای  یکی ازبالاترین اندکس های تحقیقاتی یا Hindexدر بین اساتید گوش و حلق و بینی دانشگاه تهران هستند.

با جستجو درpubneed یا google با نام DrNasrinYazdani میتوانید به مقالات ایشان دسترسی داشته باشید.