همه مقالات

دسته‌بندی نشده

ساختار گوش و عملکرد آن

گوش انسان، اندام شنوایی و تعادلی است که با انتقال (یا تبدیل امواج صوتی به تکانه های الکتروشیمیایی) صدا را تشخیص و تحلیل می کند

ادامه مطلب »